Vad är termisk skärning?

Vad är termisk skärning?

Vad är termisk skärning?

Termisk skärning är en grupp av skärmetoder där en värmekälla höjer temperaturen till arbetsmaterialets antändningstemperatur alternativt till smältpunkten (gaslåga, ljusbåge eller laserstråle).

Hur fungerar en skärbrännare?

Skärbrännaren tillför utöver skäroxygenet en bränngas, som vanligtvis är acetylen eller propan (gasol) och som antänds med oxygen (värmeoxygen), för att värma upp metallstycket till antändningstemperatur (1150 grader Celsius för stål).

Vad menas med Smältsvetsning?

Vid trycksvetsning utnyttjas tryck för att utföra svetsen, med eller utan värme. Smältsvetsning hettar upp fogytorna till smälttemperatur så de smälter samman med eller utan tillsatsmaterial.

Vad gör en Svetsingenjör?

Utvecklar teorier, modeller och metoder inom tillverkningsindustri t. ex. maskin- och fordonsteknik. Leder projekt-, projekterings- och konstruktionsarbete som avser fordon, komponenter, maskiner och annan mekanisk utrustning samt värme-, vatten-, sanitets-, ventilations-, och kylsystem.

När använder man Motsvetsning?

Motsvetsning lämpar sig bättre för lite grövre godstjocklekar, från 3-6 millimeter. Gaslågan riktas hela tiden mot den färdiga svetsen, därav namnet motsvetsning.

Hur fungerar en gassvets?

Vid gassvetsning och gasskärning upphetta arbetsstycket med en låga. Lågan består av en blandning av bränngas och syrgas som antänts då den lämnar munstycket. Vid gasskärning tillförs ytterligare syrgas under högt tryck mot den uppvärmda metallytan.

Hur blir man Svetsingenjör?

Utbildningen genomförs av Svetskommissionen, Swerim och KTH i samarbete. Utbildningen sker på KTH med Joakim Hedegård, Swerim som kursansvarig. Liksom tidigare år drivs undervisningen gemensamt för både KTH:s egna elever som läser till civilingenjör och för externa elever. Kursen är studiemedelsberättigad.

Vad krävs för att bli svetsare?

I gymnasieskolan finns utbildning till svetsare inom det Industritekniska programmets inriktning Svetsteknik. Svetsutbildning ges också som kommunal Komvux och som arbetsmarknadsutbildning. Lämplig utbildning kan även finnas inom Yrkeshögskolan.

Relaterade inlägg: