Vad gäller vid trafikljus med pil?

Vad gäller vid trafikljus med pil?

Vad gäller vid trafikljus med pil?

En grön pil betyder "KÖR". Du kan göra en “skyddad” sväng i pilens riktning - vilket innebär att mötande fordon, cyklister och fotgängare stoppats av röda ljus. Kom ihåg att du måste lämna företräde till fordon, cyklister och fotgängare som fortfarande är i korsningen.

Vad gäller vid rödljus?

Rött ljus (A) betyder stopp. Stanna vid stopplinjen. Finns det ingen, stanna i höjd med signalen. Rött och gult ljus (B) betyder stopp, men var beredd att starta, trafiksignalen växlar snart till grönt.

Vad gäller vid grönt ljus?

Grönt ljus med en fylld cirkel innebär att man vid sväng kan möta andra trafikanter som också har grönt ljus. Något förenklat har den svängande alltid väjningsplikt i detta läge. En grön pil i trafiksignalen garanterar att det är rött för korsande trafik. Man ska dock se upp med att vissa kan bryta mot reglerna.

Vem har väjningsplikt om en annan bil kommer från vägen till höger?

Högerregeln är en av våra vanligaste väjningsregler. Den innebär att du har väjningsplikt mot alla fordon som kommer ifrån höger, dvs du ska vänta på trafik som kommer ifrån höger.

Vilka tre viktiga moment innehåller grundregeln?

Grundreglerna i trafiken innebär att du ska: Inte i onödan hindra eller störa. Visa hänsyn till dem som bor eller uppehåller sig på vägen. Iaktta omsorg och varsamhet med hänsyn till omständigheterna.

Relaterade inlägg: