Vad är höga järndepåer?

Vad är höga järndepåer?

Vad är höga järndepåer?

Hemokromatos - när kroppen lagrar järn Detta gör att en för stor mängd järn tas upp från tarmen. Detta järn kommer successivt ansamlas i kroppens olika organ och vävnader, som hjärta, lever och leder och med tiden ge upphov till obotliga skador på dessa organ.

Hur diagnostisera hemokromatos?

Hur upptäcks hemokromatos? Genom att kontrollera två blodprover, ferritin och järnmättnad, kan man se om det finns misstanke på hemokromatos. Det första provet avspeglar kroppens järndepåer, det senare visar på järnhalten i blodet. Dessa prover är enkla att ta till exempel på en vårdcentral.

När är ferritin för högt?

s-ferritin, som ger ett mått på järndepåerna i kroppen. Vid hemokromatos är s-Ferritin över 200 µg/l, vid avancerad sjukdom ofta över 1000 µg/l. Lägre värden kan ses tidigt i förloppet då hög järnmättnad redan är etablerad.

Vem utreder hemokromatos?

Behandling: Remiss hematolog/gastroenterolog för utredning och behandling (via blodcentral) i form av upprepade flebotomier. Behandlingen följs med Hb, Ferritin (bör ligga runt 30 µg/l), järnmättnad. Screening av släktingar.

Vad gör man åt lågt ferritin?

Det järn som du får i dig från maten räcker inte. Därför behandlas blodbristen med läkemedel. I första hand får du järntabletter, men om du inte tål dem kan du få sprutor som innehåller järn. Du kan få blodtransfusioner om du har mycket låga blodvärden och stora besvär.

Hur behandlas lågt ferritin?

Förstahandsvalet vid konstaterad järnbristanemi är järntabletter per oralt. Den dos som finns i tabletten är anpassad till att ge en effektiv behandling då upptaget av järn i tarmen är en begränsande faktor. Vid järnbristanemi absorberas 20–25 procent av given dos, vid järnbrist utan anemi är den cirka 10 procent.

Relaterade inlägg: