Vad innebär tidsvinst?

Vad innebär tidsvinst?

Vad innebär tidsvinst?

För att du ska få göra avdrag för resor med bil, motorcykel eller mopedbil ska du regelmässigt göra en tidsvinst på minst två timmar per dag jämfört med om du åker kollektivt. Det som jämförs är tiden då du måste lämna din bostad samt när du kommer hem igen med respektive färdsätt.

Får man använda företagsbil privat?

Har du en förmånsbil, det vill säga beskattas för en bilförmån, så får du använda bilen både för dina privata resor och resor i tjänsten men du bör även då ha en körjournal.

Hur mycket är avdraget för bil?

Kan man deklarera busskort?

Får man köra hem med firmabil?

Vad krävs för att ha företagsbil?

Relaterade inlägg: