Vad händer med Kinas valutareserv?

Vad händer med Kinas valutareserv?

Vad händer med Kinas valutareserv?

Bytesbalansöverskottet har gjort att Kinas valutareserv har ökat kraftigt. Framför allt USA har kritiserat Kina för att hålla valutan undervärderad och därmed medverka till att andra länder fått problem med nedläggningar och arbetslöshet speciellt inom traditionell industri.

Vilka varor importerar Sverige från Kina?

Av de varor värda 80 miljarder kronor som Sverige importerade från Kina förra året stod maskiner och apparater för den enskilt största delen (29,7 miljarder kronor). Annan betydande import från Kina är kläder, telefoner och annan telekomutrustning.

Var finns usas guldreserv?

USA har 8133,5 ton guldtackor. Det är nästan lika mycket som Tyskland, IMF och Italien tillsammans. Det mesta av guldet förvaras i Fort Knox.

Hur stor är Kinas export?

Medan världs- handeln har stigit med i genomsnitt ca 7 procent per år mellan 19 har Kinas handel ökat med i genomsnitt 16 procent per år. Landets andel av den globala exporten har stigit från 1 procent 1980 till ca 6 procent 2003.

Vilket land har mest guldreserv?

Officiellt rapporterad guldreserv
RankLand/OrganisationGuld (ton)
1USA, Federal Reserve8 133,5
2Tyskland3 401,0
3IMF2 846,7
4Italien2 451,8

Relaterade inlägg: