Kan vi leva utan bin?

Kan vi leva utan bin?

Kan vi leva utan bin?

Om biet försvann från jorden skulle människan bara ha fyra år kvar att leva. Om biet försvann från jordens yta skulle människan bara ha fyra år kvar att leva. Inga bin, ingen pollinering, inga växter, inga djur, inga människor. Om alla bin i världen skulle dö ut, är mänskligheten utplånad inom fyra år.

Varför färre bin?

Nu vet man mer och det finns flera orsaker till att de pollinerande insekterna minskar i antal. Honungsbinas fiende nummer ett är ett kvalster som kommit till Sverige och som våra bin inte är resistenta emot. Kemiska bekämpningsmedel som neonikotinoider försämrar binas navigationsförmåga.

Varför inga bin i är?

Men i det moderna jordbrukslandskapet råder blomsterbrist. Åkrarna besprutas så att ogräsen dör, ängsmark beskogas, åkerholmar och diken tas bort. Blommorna minskar också på grund av alltför tidig slåtter av hövallar och ett mycket hårt tryck på betesmarkerna i vissa områden.

Varför minskar bin och humlor i antal?

9 av 10 vilda, blommande, växter pollineras av insekter. De mest färglada blommorna vi har pollineras av humlor specifikt, och de skulle nog inte klara sig så bra. Skördarna skulle också minska, svarar Lina Herbertsson.

Vad händer när bina dör?

Om bina dör ut kommer det att medföra stora problem, eftersom de flesta frukter och grönsaker som vi äter skulle försvinna. Många vilda blommor skulle också dö ut, eftersom honungsbin samlar pollen och nektar från hundratals arter. Däremot skulle sädesslagens pollinering inte påverkas, eftersom de är vindpollinerade.

Relaterade inlägg: