Vad kan jag göra för samhället?

Vad kan jag göra för samhället?

Vad kan jag göra för samhället?

Ordna en fredlig demonstration för något du tror på. Bjud in folk från olika samhälls- grupper att delta. Skriv brev till tidningen för att uppmärk- samma en orättvisa i samhället. Fråga en hemlös om hen behöver något som du kan hjälpa till med.

Vad kan man göra för att göra skillnad?

Gör skillnad genom det du brinner för. Genom att förstå vad som är viktigt för dig och vad du brinner för, kan du påverka och göra skillnad. Tillsammans med andra som brinner för samma saker som du, får du stöd och pepp i att förverkliga dina idéer.

Vad kan hända Sverige?

  • Hjärtstopp.
  • Blödning.
  • Brännskador.
  • Köldskador.
  • Drunkning.
  • Vätskebrist och uttorkning.
  • Kemikalieskador.
  • Benbrott och andra frakturer.

Vad är en kris och vad gör samhället?

En kris är en händelse i fredstid som hotar grundläggande funktioner och värden i samhällets, exempelvis elförsörjningen, människors hälsa eller frihet. Det kan handla om att väldigt många människor drabbas eller att en händelse får så stora konsekvenser att samhället inte fungerar som det ska.

Vad är statens roll?

Staten är till för att underlätta, inte hindra, människors möjligheter att använda det mest möjliga av sin egen förmåga och våga växa bortom sina egna gränser. Statens uppgift är att garantera människors grundläggande fri- och rättigheter. Dess institutioner ska säkra rättsordningen och spelreglerna i samhället.

Vad måste staten göra?

Staten beslutar om lagar och förordningar som styr vad regioner och kommuner ska göra. Staten har delat in Sverige i län. Kommunerna sköter de lokala uppgifterna, bland annat skola, omsorg om barn, äldre och funktionshindrade samt vatten och avlopp.

Relaterade inlägg: