Vart ska jag skicka in Deklarationsombud?

Vart ska jag skicka in Deklarationsombud?

Vart ska jag skicka in Deklarationsombud?

Ansökan. Den som vill ha ett deklarationsombud kan använda e-tjänsten Ombud och behörigheter eller skicka in en blankett. Blanketten ska skickas till det skattekontor som personen eller företaget som vill ha ett ombud tillhör.

Vilken adress ska man skicka deklarationen till?

Den som postar deklarationen ska använda adressen: Inläsningscentralen, Inkomstdeklaration 1, FE 8000, 107 75 Stockholm. Det går inte att posta till tillfälliga lådor.

Vad är Skatteupplysningen?

Skatteupplysningen svarar på allmänna frågor. Undrar du över något som står i ett brev eller en handling från oss, ska du ringa din handläggare i första hand. Om det saknas telefonnummer till handläggaren i brevet, ringer du 0771–567 567 och säger att du vill prata med XX (handläggarens namn).

Vem kan vara Deklarationsombud?

Vem kan vara deklarationsombud? Det är bara fysiska personer som kan godkännas som deklarationsombud. Den deklarationsskyldige väljer vem som ska bli deklarationsombud och Skatteverket måste godkänna honom eller henne som ombud för den deklarationsskyldige (6 kap. 4 § SFL).

Hur skickar jag in min deklaration?

Du kan deklarera i appen Skatteverket, i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1, genom att sms:a eller ringa. Du kan också deklarera genom att skicka in pappersblanketten. Här får du information om hur du gör.

Relaterade inlägg: