Vad är det som händer i Hongkong?

Vad är det som händer i Hongkong?

Vad är det som händer i Hongkong?

Under 2021 sänkte sig mörkret ytterligare över Hongkong, en direkt följd av den nationella säkerhetslag som den kinesiska regimen införde sommaren 2020.

Är Hongkong rikt?

Arbetsmarknad och ekonomi: Hongkongs BNP per capita hör bland de högsta i Asien. I Hongkong finns ovanligt många miljonärer och miljardärer, men också många låginkomsttagare och lågbetalda migrantarbetare. Det offentliga sociala skyddet är bristfälligt.

Vad händer i Hongkong 2021?

Hongkong-alliansen meddelade sitt beslut om upplösning lördagen den 25 september 2021. Beslutet kom efter att de utsatts för allt större påtryckningar sedan Hongkongs nationella säkerhetslag trädde i kraft i juni 2020.

Vad händer i Hongkong 2020?

Sedan den nationella säkerhetslagen infördes i Hongkong den 30 juni 2020 har demokratiaktivister i Hongkong blivit utsatta för förföljelse, arrestering och tortyr.

Vad heter halvön mot kinesiska fastlandet?

Hongkong ligger vid kusten mot Sydkinesiska havet och vid Pärlflodens mynning. Den tidigare kolonin omfattar en stor och oregelbundet formad halvö, och dessutom 235 öar, varav den viktigaste är Hongkongön.

Relaterade inlägg: