Vart kan man begrava sin hund?

Vart kan man begrava sin hund?

Vart kan man begrava sin hund?

Om din katt/hund har dött kan du begrava den på den egna tomten. I de fall du inte har någon egen tomt, eller tycker att något annat ställe är bättre, kan du också begrava den på en annan fastighet om du har fått lov av berörd fastighetsägare. Ett annat alternativ är att låta kremera sällskapsdjuret.

Hur djup ska en Djurgrav vara?

Gravplats. Lediga gravplatser har måtten 1 cm och är utmärkta med en liten skylt. Som djurägare gräver du själv graven. Graven ska ha ett djup som tillåter ett täcklager med 60 cm jord.

Får man gräva ner sin döda hund i trädgården?

Sällskapsdjur. Du får gräva ner döda sällskapsdjur som marsvin, kaniner, katter och små hundar på egen mark, om du gräver graven så pass djup att vilda djur hindras från att gräva upp kroppen. Det måste också vara ett tillräckligt avstånd till vattentäkter, granntomter, vattendrag och andra känsliga objekt.

Hur djup är en gravplats?

6 § En kistgrav skall vara så djup att en kista som sätts ner i graven täcks av ett jordlager på minst en meter över kistans högsta del, gravkulle oräknad. Förordning (1981:554).

Får man begrava katter i trädgården?

Mindre djur som katter, hundar, marsvin med mera räknas till djur som man med markägarens tillstånd får begrava i egen trädgård, däremot är det inte okej med en häst till exempel. Polle får man inte begrava i trädgården ens med markägarens samtycke.

Relaterade inlägg: