Varför är det viktigt att ha musik i skolan?

Varför är det viktigt att ha musik i skolan?

Varför är det viktigt att ha musik i skolan?

I en forskningsstudie från 2011 konstaterar professor Torkel Klingberg vid Karolinska Institutet (Den lärande hjärnan) att musicerande är den aktivitet som använder flest delar av hjärnan samtidigt. Musikutövning stärker arbetsminnet och främjar såväl elevers läs- och skrivutveckling som samarbetsförmåga.

Vad är meningen med slöjd?

Slöjd är icke yrkesmässig tillverkning av föremål, handarbete och manufaktur. Slöjdföremål förknippas starkt med kulturella och individuella uttryck. Det går att särskilja olika former eller verksamheter knutna till slöjd, såsom hemslöjd och skolslöjd.

På vilket sätt har skolämnet slöjd betydelse för individ och samhälle?

– Unga människor blir alldeles för matade i dag. Men i slöjden får de ta egna initiativ, planera, genomföra och ägna sig åt problemlösning. Slöjdprocessen ger kunskap som man har med sig inom livets alla områden, säger hon.

Varför ska vi ha slöjd?

Slöjd är en del av vår kultur och vårt sätt att bejaka den historiska kunskapsformen om att tillverka föremål och lära känna och forma material i den fysiska värld vi lever i. Slöjd har funnits med som obligatoriskt läroämne sedan folkskolans införande på 1860-talet.

Varför är det viktigt att ha slöjd?

Vikten av slöjd och hantverk I slöjdämnet skall eleverna förena intellektuellt och manuellt arbete, för att utveckla kreativitet, nyfikenhet, ansvarstagande, självständighet och en förmåga till att lösa problem. Eleverna ska inom slöjden få möjlighet att lära sig bedöma och värdera funktion och formgivning.

Relaterade inlägg: