Varför ventilerar man?

Varför ventilerar man?

Varför ventilerar man?

Luften i en bostad behöver bytas ut hela tiden. Ventilationssystemet ska föra in en tillräcklig mängd uteluft, och föra bort föroreningar och hälsofarliga ämnen. Ventilationen ska också medverka till att föroreningar inte sprids från mindre rena rum till rena rum, exempelvis från kök och WC till sovrum och vardagsrum.

Måste man ha Tilluftsventil?

Bor man i ett självdragshus och vill få in tillräckligt med frisk och fräsch luft behöver man installera friskluftventiler. Friskluftventiler är till för att just tillföra frisk luft till huset. En förutsättning för att frisk luft ska komma in genom friskluftsventilen är att luft kan komma ut ur huset.

Vad erbjuder ventilation.se för ventilation?

Ventilation.se erbjuder kompletta FTX-system till förmånligt paketpris och rekommenderar starkt FTX-aggregat för att säkerställa korrekt ventilation till ditt hus. Med en tillräcklig och ständig luftväxling i bostaden kan alla i familjen andas in en renare och friskare luft som kan bidra till att behålla din och dina barns hälsa.

Vad är mekanisk ventilation?

Nu för tiden hör man ofta talas om självdragsventilation, olika typer av mekanisk ventilation och sk. Hybridventilation. Den mekaniska ventilationen arbetar med relativt höga tryckfall vilket erfordrar mekaniskt arbete i alla lägen.

Vad är självdragsventilation?

Självdragsventilation är det samma som ventilation utan fläktar, och principen bygger på att luftrörelser skapas då varm luft strömmar från husets lägre delar via uppvärmda kanaler till uteluften i husets övre delar. Detta kallas även skorstenseffekten. Ju fler våningsplan luften strömmar igenom desto större skorstensverkan.

Relaterade inlägg: