Hur påverkade slavhandeln samhället?

Hur påverkade slavhandeln samhället?

Hur påverkade slavhandeln samhället?

Med slavhandeln blev det vanligare och vanligare med slavar överhuvud taget, och även afrikanerna själva köpte fler och fler slavar. Med denna ökade mängd slavar i samhällena blev det svårt att upprätthålla den typ av nära familjerelation som tidigare präglade det afrikanska slaveriet.

Vilka tjänade på slavhandeln?

De som tjänade pengar på slavhandeln var också de personer i samhället som skulle upprätthålla lag och ordning. Kungar, politiker och mäktiga affärsmän tjänade på att låta slavhandeln fortsätta under statsmakternas beskydd.

Hur påverkade slaveriet Afrikas utveckling?

Under de 400 år som den transatlantiska slavhandeln pågick, skickades cirka 12 miljoner afrikaner från Afrika för at arbeta som slavar i de amerikanska kolonierna. Omkring 1,5 miljoner afrikaner dog till sjöss på grund av våld, hunger och sjukdom. Ytterligare 15 procent dog inom de försa två åren efter ankomst.

Vad är orsaken till triangelhandeln?

I Karibien var behovet av billig arbetskraft stort och slavarna arbetade på sockerfälten, som sedan skeppades till New England. Triangeln fullbordades då skeppen åkte tillbaka till Västafrika med spritdrycker (framför allt rom) som största handelsvara.

Vilka var inblandade i triangelhandeln?

Triangelhandeln var en handel mellan tre kontinenter, Europa, Afrika och Amerika. Från Europa skeppades alkohol, vapen och tyger till Afrika. Här lastades båtarna om - och den nya lasten var slavar med destination Amerika. I Amerika lastades båtarna fulla med koloniala varor som bomull, socker och tobak.

Vilka rättigheter hade slavar?

De människor som såldes och utnyttjades i den transatlantiska slavhandeln sågs enbart som varor och behandlades som boskap. Deras enda värde var pengarna man kunde tjäna genom att köpa, sälja och utnyttja dem. Även i Afrika fanns slaveri långt innan européerna kom dit. Krigsfångar och brottslingar kunde bli förslavade.

Relaterade inlägg: