Hur fungerar logistiken?

Hur fungerar logistiken?

Hur fungerar logistiken?

Logistik är planering, implementering, styrning och kontroll av effektivitet i materialflöde och tillhörande administrativt flöde, från materialförsörjning till leverans till kunderna, samt returflöde, i syfte att minimera kostnader och maximera kundservicen.

Vad menas med speditör?

Speditörer fungerar som mellanhand mellan företaget som skickar sändningen och godsets slutdestination. Även om de inte själva utför transporterna, erbjuder speditören olika transportsätt som sjö-/oceanfrakt, järnvägstransport, vägtransport och flygfrakt.

Hur man blir speditör?

Utbildning. Inom Yrkeshögskolan kan utbildningar inom logistik och transportplanering finnas. Ofta ställs förkunskapskrav om examen från Handels- och administrationsprogrammet från gymnasieskolan eller en motsvarande förberedande grundutbildning från Komvux.

Hur mycket tjänar en speditör?

Marknadslönen för speditörer ligger 2022 mellan 31 000 och 40 000 kronor per månad.

Vad tjänar en Transportplanerare?

Marknadslönen för transportledare ligger 2022 mellan 32 000 och 40 000 kronor per månad. Planerar och samordnar transportuppdrag, väljer transportvägar och transportmedel, gör frakt och kostnadskalkyler, skaffar extra transportkapacitet, sköter kontakter med kunder, underleverantörer, myndigheter etcetera.

Relaterade inlägg: