Vad är reseförbud?

Vad är reseförbud?

Vad är reseförbud?

Om någon är skäligen misstänkt för ett brott som kan leda till fängelse kan åklagaren besluta om reseförbud. Ett reseförbud kan meddelas om det finns risk för att den misstänkta personen avviker eller på annat sätt undandrar sig lagföring eller straff.

Vad är syftet med straffprocessuella tvångsmedel?

Straffprocessuella tvångsmedel har till ändamål att hjälpa förundersökningen och rättegången, eller att säkerställa verkställighet av dom i brottmål. Tvångsmedel får inte användas för andra syften än dessa.

Vad innebär det att vara anhållen?

En person får anhållas i avvaktan på att domstol ska pröva en fråga om häktning. En person får också anhållas om det är av stor vikt för utredningen. Ett beslut om att anhålla någon fattas av åklagare.

Vilka tvångsmedel finns det?

Gripande, anhållande och häktning är exempel på tvångsmedel, liksom husrannsakan, kroppsvisitation och beslag. Även hemlig teleavlyssning och liknande räknas som tvångsmedel.

Vilka brott husrannsakan?

En huvudregel är att husrannsakan får bara ske hos någon som är skäligen misstänkt för ett brott som kan medföra fängelse, d.v.s. fängelse finns med i straffskalan. De flesta brott i Sverige har dock fängelse i straffskalan, t.o.m. ringa stöld (tidigare snatteri).

Relaterade inlägg: