Vem grundade WEF World Economic Forum?

Vem grundade WEF World Economic Forum?

Vem grundade WEF World Economic Forum?

Klaus SchwabWorld Economic Forum / Grundare Mötet samlar inflytelserika företagsledare, internationella politiska ledare, utvalda intellektuella och journalister för att diskutera de mest angelägna frågorna för världen, inklusive hälsa och miljö. Arrangören för World Economic Forum är en schweizisk stiftelse grundad 1971 av Klaus Schwab, med huvudkontor i Köln.

Vad vill World Economic Forum?

Genom ett stort antal aktiviteter, året runt och på många platser i världen, söker forumet finna lösningar på globala problem, i syfte att skapa ekonomisk och social utveckling.

Vad vill Klaus Schwab?

Klaus Schwab, född i Ravensburg, är en tysk nationalekonom....Klaus Schwab.
SysselsättningNationalekonom, pedagog, Kabbala
Befattning
Ordförande, World Economic Forum (1971–)
ArbetsgivareFribourguniversitetet Genèves universitet
MakaHilde Schwab

Hur många globala mål och delmål finns det?

Hur målen togs fram De 17 målen är indelade i 169 delmål och medel med tillhörande indikatorer. Indikatorerna är mätbara, vilket innebär att vi kan följa upp och utvärdera arbetet med målen. Alla mål är viktiga för att skapa en hållbar utveckling, och målen är odelbara och integrerade.

Varifrån kommer de globala hållbarhetsmålen?

I begreppet hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig. Med Globala målen har världens ledare förbundit sig till att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.

Relaterade inlägg: