Hur länge kan man ansöka om kontaktförbud?

Hur länge kan man ansöka om kontaktförbud?

Hur länge kan man ansöka om kontaktförbud?

Åklagare måste handlägga inkommen ansökan om ordinärt kontaktförbud och utvidgat kontaktförbud utan villkor om elektronisk övervakning inom två veckor. För ansökningar om särskilt utvidgat kontaktförbud och kontaktförbud avseende person i gemensam bostad gäller en kortare handläggningsfrist på en vecka.

Vad ska man göra om man blir förföljd?

Det händer att personer som känner sig utsatta för stalkning tar kontakt med polisen anonymt och utan viljan att göra en polisanmälan. I det fallet kan polisen enbart ge goda råd och hänvisa till socialtjänsten, ideella organisationer och föreningar. För att polisen ska kunna börja utreda ärendet krävs en polisanmälan.

Vad händer om någon bryter besöksförbud?

Den som bryter mot ett kontaktförbud med villkor om elektronisk övervakning döms för överträdelse av kontaktförbud med elektronisk övervakning till fängelse i högst två år. Den som i övrigt bryter mot ett kontaktförbud döms för överträdelse av kontaktförbud till böter eller fängelse i högst ett år.

Vad händer vid kontaktförbud?

Kontaktförbud kan beviljas om det finns en klar och konkret risk för att en person trakasserar, förföljer eller begår brott mot en annan namngiven person. Beslut fattas av åklagare. Den som får kontaktförbud får inte besöka, ringa eller på andra sätt kontakta den person som förbudet gäller mot.

Hur lång tid tar det att få kontaktförbud?

Åklagare måste handlägga inkommen ansökan om ordinärt kontaktförbud och utvidgat kontaktförbud utan villkor om elektronisk övervakning inom två veckor. För ansökningar om särskilt utvidgat kontaktförbud och kontaktförbud avseende person i gemensam bostad gäller en kortare handläggningsfrist på en vecka.

Hur vet man om man är Stalkad?

Vad definieras som stalking? – Definitionen av stalking är upprepade kontaktförsök eller handlingar mot den utsattas vilja som skapar oro eller rädsla. Om en person försöker skapa kontakt fast man ihärdigt sagt nej och det skapar oro, då har man drabbats av en stalker, förklarar Susanne.

Är kontaktförbud en dom?

Kontaktförbud är ett beslut som fattas av åklagare (Lag om kontaktförbud 7 §). Kontaktförbudet är alltså inte en dom i sig. Registreras ett kontaktförbud i brottsregistret? Kontaktförbud registreras i belastningsregistret och ligger kvar där i 10 år (Lag om belastningsregister 17 §).

Relaterade inlägg: