Vad var den så kallade svarta veckan?

Vad var den så kallade svarta veckan?

Vad var den så kallade svarta veckan?

Under svarta veckan mobiliserades de europeiska stormakternas arméer och försvarsallianserna trädde i kraft. Europa var i krig. Den mördades Österrike-Ungerns ärkehertig Franz Ferdinand och hans hustru Sophie under ett besök i staden Sarajevo i Bosnien-Hercegovina.

Vad beslutades i Versaillesfördraget?

Tyskland tvingades erkänna sig skyldigt till kriget och betala ett väldigt krigsskadestånd. Man fick också förbinda sig att endast förfoga över en mindre armé utan krigsflotta och flygvapen. Tyskland fick därtill avträda stora landområden (13,5 procent av sitt landområde) och avstå alla sina kolonier.

Vilka var Segrarmakterna i första världskriget?

Till sist enades stormakterna om att Tyskland och dess allierade, Österrike-Ungern och Turkiet, fick bära ansvaret för att ha orsakat kriget och tvingades betala ett stort krigsskadestånd till segrarmakterna. Tyskland förlorade Elsass-Lothringen till Frankrike och fick inte ha trupper eller befästningar i Rhenlandet.

Vart var västfronten?

Västfronten fanns där Tyskland krigade mot Frankrike och Storbrittanien, lokaliserad väster om Tyskland.

Vad är svarta veckan Quizlet?

Svarta veckan kallas den period mellan 28 juli och 4 augusti där allianssystemet bidrog till att alla Europas stormakter gick med i kriget. Serbien hoppades på stöd från Ryssland och den ryska armén mobiliserades. Det gjorde att Tyskland kände sig hotat och förklarade krig mot Ryssland.

Vilka nya stater skapades i Europa efter Versaillesfreden?

Det ledde bland annat till att två nya stater bildades: Tjeckoslovakien och Jugoslavien. Efter kriget ville den kortvariga republiken Tysk-Österrike anslutas till Tyskland, men detta förbjöds av segrarmakterna som också hindrade att den nya republiken Österrike, grundad 1919, anslöts till Tyskland.

Vilken roll spelade Wilsondoktrinen?

Wilsondoktrinen (även känd som de fjorton punkterna) var en plattform för fredsvillkor vid slutet av första världskriget () som formulerades av USA:s president Woodrow Wilson.

Vem förlorade första världskriget?

Tyskland förlorade kriget i november år 1918. Landet kapitulerade, gav upp.

Vilka var östfronten?

I den östra utkanten av Tyskland och Österrike-Ungern pågick också kriget. Här, på Östfronten, mötte tyskarna den ryska armén, som var världens största vid den här tiden. Men trots att de hade en så stor armé, gick det inte så bra för Ryssland.

Vad ville svarta handen?

Mordet utfördes av serben Gavrilo Princip på uppdrag av den serbiska nationalistiska organisationen "Svarta handen" som ville förena Bosnien-Hercegovina med Serbien. Efter attentatet svalde mördaren Princip en giftkapsel, men han dog inte eftersom giftet var gammalt.

Relaterade inlägg: