Hur mycket är en triljon dollar?

Hur mycket är en triljon dollar?

Hur mycket är en triljon dollar?

Det låter värre än det är, eftersom en amerikansk trillion är detsamma som en svensk biljon. Biljon, billion, trillion – varför heter det inte likadant överallt? Sverige, liksom större delen av Europa, låter det gå en miljon miljoner på en biljon. En miljon biljoner blir en triljon.

Vad kommer efter en triljon?

På svenska används ibland biljard för tusen biljoner, triljard för tusen triljoner och så vidare....långa skalan.
NamnVärdeEngelskt namn (den korta skalan)
miljard109billion
biljon1012trillion
tusen biljoner (för biljard etcetera, se nedan)1015quadrillion
triljon1018quintillion

Hur lång tid är 1 biljon sekunder?

Tid: En biljon sekunder är ungefär 31 700 år. En biljon minuter är ungefär 1,9 miljoner år.

Hur lång tid tar det att räkna till en trillion?

Omräknat till dygn motsvarar det unge- fär 46 000 dygn eller ungefär 125 år. Det betyder att även om vi räknar non- stop dag och natt så finns det ingen möjlighet att räkna till en miljard under en livstid.

Vad är en triljon på engelska?

Enligt den korta skalan, som används i USA, och allt mer också i brittisk engelska (officiellt från 1974), heter triljon på engelska "quintillion". Det engelska ordet "trillion" motsvarar då det svenska biljon (1012). Se biljon. Prefixet för triljon är exa.

Vad kommer efter Miljarde?

För tusen miljoner har vi ordet miljard. I USA – och numera även i Storbritannien – går det tusen miljoner på en billion. Sedan går det tusen billions på en trillion och så vidare.

Hur högt kan man räkna?

Lista över mycket stora tal
Namn10n1000n
Miljon10610002
Miljard10910003
Biljon101210004
Biljard101510005

Relaterade inlägg: