Vad är cesium bra för?

Vad är cesium bra för?

Vad är cesium bra för?

Naturligt förekommande cesium avger inte strålning. Radioaktivt cesium, som cesium-137, bildas vid kärnklyvningar av uran och plutonium och avger strålning. Det finns i kärnreaktorer och använt kärnbränsle. Det används också för behandlingar inom sjukvården samt för övervakning av vätskenivåer inom industrin.

Vad som kan hända om man utsätts för radioaktiv strålning?

En stor akut dos ger stora skador på bland annat slemhinnor och blodceller, och i värsta fall dör den utsatta personen direkt. Utsätts man för minst mSv under en kort tid kan man bli akut sjuk. En strålskadad person som snabbt får sjukhusvård kan överleva en stråldos på minst 4000 mSv.

Vad händer om radioaktivitet kommer ut i naturen?

Om radioaktiva ämnen faller ner över åker- och betesmark förorenar de marken och grödorna. Det kan orsaka stora skador. Därför är det viktigt att du som är lantbrukare är förberedd, så att du kan agera snabbt under en samhällsstörning med radioaktiva ämnen.

Hur skyddar man sig från radioaktivt nedfall?

Jodtabletter skyddar kroppen Att ta jod i tablettform är ett sätt att skydda kroppen under ett radioaktivt utsläpp. Om man redan har jod i kroppen tar inte sköldkörteln upp det radioaktiva jodet från ett utsläpp.

Hur påverkas naturen av Tjernobyl?

Efter olyckan evakuerades 135 000 personer, och strålningen dödade djur och växter. Fortfarande är strålningen hög, men fåglarna bygger bo på betongsarkofagerna och björnar, hjortar och vargar strövar omkring till synes helt friska. Här har naturen tagit över.

Relaterade inlägg: