Hur lång tid tar det för en bruten käke att läka?

Hur lång tid tar det för en bruten käke att läka?

Hur lång tid tar det för en bruten käke att läka?

Detta innebär att man måste avstå från normal kost i en period på upptill 6-8 veckor. Svullnad, viss smärta och gapinskränkning begränsar av naturliga skäl förmågan att äta normal kost de första två veckorna.

Vad är mediala Malleolen?

Den övre språngleden (talokruralleden) bildas mellan språngbenet (talus), skenbenet (tibia) och vadbenet (fibula). Via denna led förs kroppstyngden över på språngbenet. Skenbenets och vadbenets nedre delar (malleolerna) griper tag om språngbenet, likt en gaffel.

Vad är laterala Malleolen?

Vid en lateral malleolfraktur har endast den laterala malleolen skadats (den "yttre" fotknölen). Vid bimalleolär fraktur har den laterala och den mediala ("inre" fotknölen) eller bakre malleolen (distala bakre delen av skenbenet) skadats. Vid trimalleolär fraktur har alla tre malleoler skadats.

Vad kontrolleras vid Distalstatus?

Klinisk undersökning Den misstänkta frakturen undersöks efter adekvat smärtlindring och efter det att intakt distalstatus har verifierats. Bedöm om det föreligger svullnad, hematom, felställning och/eller om det är en öppen skada. Palpera distala radius, distala ulna och distala radioulnara leden.

Var sitter Malleolen?

Den distala delen av fibula utgörs av den laterala malleolen, malleolus lateralis. Den laterala malleolen bildar under huden ”den yttre fotknölen”, vilken är mer framträdande är den inre. Malleolus lateralis är jämfört med malleolus medialis belägen mer posteriort och distalt.

Relaterade inlägg: