Vilket är larmnumret?

Vilket är larmnumret?

Vilket är larmnumret?

Nödnumret 112 ska användas vid akuta nödsituationer då det är fara för liv, egendom eller miljö. En nödsituation är när du snabbt behöver hjälp från ambulans, räddningstjänst, polis, flyg-, sjö-, fjällräddning, jourhavande präst eller giftinformation.

Vart ringer man om det inte är akut?

Inte akut, men i behov av ambulans. Om den som är sjuk eller skadad blir sämre medan ni väntar ska du ringa 112 igen och berätta det. Om alla ambulanser är upptagna eller har en lång framkörningstid kan räddningstjänsten komma fram innan ambulansen för att ge livräddande första hjälpen.

När ska man ringa SOS?

112 ska man ringa när du eller någon annan befinner sig i en nödsituation då man behöver tillkalla hjälp från ambulans, räddningstjänst, polis, flyg-, sjö-, fjällräddning, jourhavande präst eller giftinformation. Samtal som inte är akuta kan annars försena nödvändig hjälp till andra som behöver den snabbt.

Är 112 internationellt?

112 är det europeiska nödnumret som du kan ringa gratis i hela EU, både från din fasta telefon och från mobilen. Då kopplas du direkt till larmcentralen för polis, ambulans och brandkår. Vissa länder har fortfarande egna nödnummer, parallellt med 112. Men 112 är det nummer som fungerar i alla EU-länder.

Kan man ringa 112 för djur?

En god minnesregel är att man alltid ska ringa nödnumret i nödsituationer där djur är inblandade om den allmänna säkerheten äventyras i betydande grad eller om myndigheternas specialutrustning eller -kunskaper krävs för uppdraget.

Vad är 113 13 för nummer?

113 13 är ett nationellt informationsnummer som infördes i Sverige 2013. Du kan ringa till informationsnumret 113 13 för att lämna eller få information om allvarliga olyckor och kriser. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar.

Vilket är det internationella larmnumret i Europa?

112 är det europeiska nödnumret som du kan ringa gratis i hela EU, både från din fasta telefon och från mobilen. Då kopplas du direkt till larmcentralen för polis, ambulans och brandkår.

Kan man ringer 112 från utlandet?

112 är även ett europeiskt nödnummer och gäller i alla EU-länder. Det betyder att du kan ringa 112 och få lokal hjälp oavsett i vilket europeiskt land du befinner dig. Du kan inte ringa till 112 i Sverige från utlandet eftersom du automatiskt dirigeras till en nödcentral i det land du befinner dig i.

Vem ringer man om man hittar ett skadat djur?

Skadat djur? Ring Polisen eller Länsstyrelsen

  • Kontakta länsstyrelsen eller polisen. De vet vem i länet som har tillstånd att ta hand om skadade djur.
  • Kontakta organisationen Katastrofhjälp – Fåglar och Vilt. De har rätt att hantera skadade djur och är duktiga på att ta hand om dem.

Relaterade inlägg: