Hur kroppen reglerar blodtrycket akut?

Hur kroppen reglerar blodtrycket akut?

Hur kroppen reglerar blodtrycket akut?

Regleringen av blodtrycket sker genom en samverkan av flera olika system i kroppen: autonoma nervsystemet, olika hormonsystem och autoregulationen lokalt i kärlväggarna [2]. Normalt systoliskt blodtryck hos en vuxen person är cirka 110-130 mmHg och diastoliskt tryck cirka 80 mmHg [3].

Vad är blodtrycket i hjärtat?

Blodtrycket mäts i millimeter kvicksilver, mm Hg. Det anges med två tal, till exempel 120/80 som uttalas 120 över 80. Det första talet anger övertrycket som uppstår när hjärtat drar ihop sig och pumpar ut blod. Det andra talet anger undertrycket, när hjärtat slappnar av och fylls med nytt blod.

Varför blir det vanligare att mäta blodtrycket under ett dygn?

Det är ett av skälen till att det blir allt vanligare att mäta blodtrycket under ett dygn istället för vid enstaka tillfällen. En sådan mätning kallas 24-timmars blodtrycksmätning eller ambulatorisk blodtrycksmätning. Du får då ha på dig en automatisk blodtrycksmätare i ett dygn.

Hur högt är blodtrycket i hemmet?

Vid mätning i hemmet bör det vara under 135/80. Det beror på att blodtryck som mäts hemma ofta är lägre än då det mäts i sjukvården. Hos barn ökar blodtrycket sakta med stigande ålder. En ettåring har ofta ett blodtryck kring 100/60 mm Hg.

Hur högt är blodtrycket hos en frisk vuxen?

Blodtrycksvärden. Blodtrycket hos en i övrigt frisk vuxen bör vara under 140/90 mm Hg när det mäts inom sjukvården. Vid mätning i hemmet bör det vara under 135/80. Det beror på att blodtryck som mäts hemma ofta är lägre än då det mäts i sjukvården.

Relaterade inlägg: