Vad händer om man ringer SOS?

Vad händer om man ringer SOS?

Vad händer om man ringer SOS?

Ett nödnummer Med ett enda samtal kan du få hjälp av polis, ambulans och brandkår. I Sverige får 112-numret 3,8 miljoner samtal varje år. Men bara ungefär hälften av dem som ringer behöver snabb hjälp.

Kan man ringa 112 utan SIM kort?

Från en mobiltelefon kan du alltid ringa kostnadsfritt till 112, även om det inte finns ett sim-kort i telefonen eller om du har slut på pengar på ditt kontantkort.

Kan man begära ut SOS samtal?

Rutinen är den att vi inte lämnar ut ljudfiler annat än i undantagsfall, däremot lämnar vi ut avskrifter av samtal. Vill man lyssna på samtalet, och det går bra ur sekretessynpunkt, kan man få göra det på en SOS-central tillsammans med en av SOS Alarm utsedd person.

Kan man ringa nödsamtal utan täckning?

Om ingen mobiloperatör skulle ha täckning går det inte att ringa 112. Då får du leta upp en fast telefon för att ringa.

Kan 112 ringa mig?

När en operatör ringer upp från det numret kan det exempelvis handla om att ambulanspersonal på plats behöver hjälp med att komma in i en byggnad. Emelie Andersson blev själv uppringd av 08 112 för ett tag sedan och hon tycker att det gått ut för lite information om vem som är avsändaren.

Relaterade inlägg: