Är LLC samma som AB?

Är LLC samma som AB?

Är LLC samma som AB?

Ett Limited Liability Company som vanligen kallas ett “LLC”, är en hybrid mellan aktiebolag och HB/KB och har samma begränsade ägaransvar som ägarna i ett aktiebolag men beskattning som ett svenskt HB. Delaware antog sin första Limited Liability Company Act, 1991 en lag som är den nu gällande.

Vad är LLC på svenska?

Limited Liability Company (LLC) eller Corporation är en bolagsform som finns i flera amerikanska delstater. Bolagsformen är extremt flexibel och kan beskrivas som en hybrid mellan ett svenskt aktiebolag och ett handelsbolag.

Hur förkortas aktiebolag i USA?

Inc., amerikansk förkortning för Incorporated, motsvaras på svenska av aktiebolag.

Hur förkortas aktiebolag?

Namnet ska innehålla ordet ”aktiebolag” eller förkortningen ” AB ”. Privata aktiebolag får inte ha ordet ”publikt” i namnet. Ett publikt aktiebolags företagsnamn ska följas av beteckningen ”( publ )”, om det inte av företagets namn framgår att det är publikt.

Vad karaktäriserar ett aktiebolag?

Ett aktiebolag är en företagsform som bildas av en eller flera grundare och är en juridisk person. Det innebär att bolaget har samma rättsliga rättigheter och skyldigheter som en fysisk person, men grundarna och ägarna är inte själva ansvariga för de skulder och åtaganden som bolaget har.

Vad menas med Limited?

Ltd. är en förkortning för Limited company, en företagstyp i Storbritannien, Irland, Gibraltar, Kanada, Cypern, Israel, Indien, Ghana, Malta och Nigeria. Det är i Sverige närmast jämförbart med ett aktiebolag.

Relaterade inlägg: