Hur återanvänds gravar?

Hur återanvänds gravar?

Hur återanvänds gravar?

Den kan förnyas i intervaller om oftast 15 år. Förnyas den inte, eller om släktingar inte hittas, går gravplatsen till huvudmannen som kan upplåta platsen på nytt. Det är svårt att veta hur många gravar som saknar gravrättsinnehavare. Uppskattningsvis rör det sig om tiotusentals.

När lägger man granris på graven?

På lördag är det Alla helgons dag, då levande ljus och gravsmyckningar gör kyrkogårdarna varma och välkomnande för mängder av besökare. En grankrans med kottar i all ära.

Hur länge får man ha kvar sin gravplats?

En gravrätt innebär att den avlidne har rätt till en gravplats i 25 år räknat från datumet för gravsättningen. Platsen är kostnadsfri eftersom den bekostas av den begravningsavgift vi alla betalar. När de 25 åren har löpt ut kan gravrättsinnehavaren förlänga gravrätten i ytterligare 25 år, men denna gång mot en avgift.

Varför lägger man granris på graven?

Traditionen att smycka graven med granris har utvecklats med att folk lägger ut lösa dekorationer som hjärtan och änglar. - De blir mer och mer fantasifulla. För 50 år sedan var det ovanligt att man såg lyktor med ljus i, säger Sonja Andersson.

När ska man sätta Ljung på graven?

Nu till hösten är det aktuellt med ljung men det finns många andra vackra växter som är tåliga och passar en gravplats tycker jag. Ljungen finns i många varianter och färger och är fin att kombinera med lite mossa (fråga skogsägaren innan du plockar mossa i skogen) och varför inte några kottar från skogen.

Hur länge är gravstenen kvar?

Efter 25 år återgår gravrätten till kyrkogårdsförvaltningen. I de flesta fall har gravrättsinnehavaren rätt att förnya gravrätten i 15 år mot en avgift. Ett brev med besked skickas till den som förvaltningen har en aktuell adress till.

Relaterade inlägg: