Vad menas med ordet intensitet?

Vad menas med ordet intensitet?

Vad menas med ordet intensitet?

Intensitet är inom fysik olika storheter. I vågrörelselära är intensitet proportionell mot energiflöde, och proportionell mot kvadraten av vågens amplitud.

Kan stämma vara?

stämma i ordbok från 1870 Betydelse: Kalla någon inför domstol, för att svara eller vittna i ett mål. Betydelse: Göra att en flytande vätska hämmas i sitt lopp. Betydelse: Kalla till viss tid och ort, helst i något offentligt ärende.

Vad betyder förvillelse?

Betydelse: Falsk föreställning; äfven figurativt: afvikelse från det sedligt rätta, föranledd deraf, att man blifvit vilseledd, antingen af sig sjelf eller af andra.

Hur ska man stå upp för sig själv?

10 sätt att vara sann mot sig själv

  1. Tala om när vi inte förstår. ...
  2. Påtala när skämt sker på bekostnad av någon annan. ...
  3. Framföra kritik direkt till den det berör. ...
  4. Säga nej när vi menar nej. ...
  5. Hålla våra löften till oss själva. ...
  6. Hålla våra löften till andra. ...
  7. Påtala när någon bryter mot gjorda överenskommelser.

Kan man vara på sin sak?

Hur används ordet säker på sin sak? Allt mer säker på sin sak gick han vidare och överklagade försäkringskassans beslut. Hon var säker på sin sak trots sin rädsla och mindes detaljer. Partistyrelsen var emellertid mycket säker på sin sak och drev förslaget ända fram till kongressen.

Relaterade inlägg: