Vilka nödnummer finns det?

Vilka nödnummer finns det?

Vilka nödnummer finns det?

112 och andra nödnummer

  • 112 - Nödnummer vid fara för liv, egendom och miljö
  • 114 14 - Polisens nummer vid icke-akuta händelser.
  • 1177 - Sjukvårdsrådgivning.
  • 113 13 - Informationsnummer vid olyckor och kriser.

Vart ska man ringa vid olycka?

Larma 112. Varna andra med varningsblinkers och liknande, så att de inte kör in i olyckan. Ta reda på hur du kan hjälpa till.

Hur startar man ett telefonsamtal?

När man ringer en med telefonskräck ska man först börja med att presentera en själv och sitt ärende. Det blir jobbigt för den som svarar att inte veta vem man pratar med. Om man vet att någon har invasofobi kan man först skicka ett sms och berätta när man ska ringa och om vad.

Vad ska man göra om man blir påkörd?

Blir du påkörd av en bil så ska du göra en skadeanmälan till ditt försäkringsbolag medan skadevållande gör en anmälan där skadevållandes trafikförsäkring finns. Viktigt att komma ihåg är att du vid många personskador kan ha rätt till ersättning från flera försäkringar för samma skada.

Hur kan man inleda ett samtal?

För att inleda samtalet kan du till exempel säga: ”Under besöket idag vill jag gärna prata med dig om dina tankar inför att bli förälder, och om hur du mår och har det i vardagen.” Du kan också betona att du har tystnadsplikt samt att du inte dokumenterar det ni pratar om i barnets journal.

Måste man ringa polisen vid trafikolycka?

Enligt lagen ska du kontakta polis i följande fall: Om en eller flera personer skadats i olyckan, i de fall det rör sig om allvarligare skador. I de fall trafikanordningar skadats. Här gäller att du ska kontakta polis om du inte själv kan återställa trafikanordningen.

Vad händer om jag blir påbackad?

Du ska kontakta ditt försäkringsbolag. Enligt 16 § Trafikskadelagen har du rätt till ersättning för skadan, men självrisken är cirka 2 300 kr. Den måste du alltid betala själv. Gör en polisanmälan och skicka den till försäkringsbolaget.

Relaterade inlägg: