Vilken universitet är bäst?

Vilken universitet är bäst?

Vilken universitet är bäst?

Världens bästa universitet år 2022 är University of Oxford, enligt Times Higher Education. Universitetet behåller första platsen från 2021 års ranking. Tätt därefter kommer California Institute of Technology och Harvard University som delar på andra platsen.

Vilket universitet i Sverige är bäst?

Sveriges bästa universitet. Sveriges bästa universitet är Lunds universitet, enligt QS World University Rankings. Därefter kommer Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. På plats tre över Sveriges bästa universitet hamnar Uppsala universitet.

Vilken utbildning är bäst i Sverige?

Topp 10 populäraste utbildningsområdena 2020

  • Juristprogrammet.
  • Läkarprogrammet.
  • Psykologprogrammet.
  • Ekonomprogrammet.
  • Socionomprogrammet.
  • Sjuksköterskeprogrammet.
  • Förskollärarutbildning med interkulturell profil.
  • Personalvetarprogrammet.

Hur lång är läkarprogrammet som ger läkarexamen?

Läkarprogrammet som ger en läkarexamen är 5,5 år lång. Efter det krävs det att du gör en AT-tjänst, allmäntjänstgöring, i minst 18 månader. Om du blir godkänd i din AT-tjänst får du en läkarlegitimation. Om du vill bli en specialistläkare kan du göra en ST-tjänst, specialtjänstgöring, i ungefär fem år.

Vad krävs för att bli läkare?

Läkarutbildning – för dig som vill bli läkare För att bli läkare behöver du höga betyg eller ett högt högskoleprovresultat. Det finns också läkarutbildningar utomlands där det är lättare att komma in. Läkarutbildningen är lång och därefter krävs det AT-tjänst innan du får en legitimation.

Hur lång är läkarlegitimation?

Den grundläggande läkarutbildningen är fem och ett halvt år lång, och den totala tiden för att bli specialist kräver cirka 12 till 13 års utbildning och praktik. Läkarlegitimation utfärdas av Socialstyrelsen efter fullgjord allmäntjänstgöring, och det är först efter det som inriktning på ett medicinskt specialområde kan ske.

Relaterade inlägg: