Vad är Hodgkins lymfom?

Vad är Hodgkins lymfom?

Vad är Hodgkins lymfom?

Hodgkins lymfom är en form av lymfom som oftast startar i en lymfkörtel eller i tymus, som också kallas för brässen. Körteln är en del av immunsystemet och är framför allt viktig medan du är barn och immunsystemet fortfarande utvecklas. Cirka 200 människor i Sverige drabbas varje år av Hodgkins lymfom.

Hur snabbt sprider sig lymfom?

Olika former av lymfom Vissa lymfom, de aggressiva, är ofta snabbväxande och kräver snabbt insatt behandling. De indolenta lymfomen växer ofta långsamt och har ett mer stillsamt sjukdomsförlopp och ger ibland inte några symtom alls.

Hur sprider sig lymfom?

Sjukdomen startar som regel i en lymfkörtel eller thymus och sprider sig därefter först till närliggande lymfkörtlar och sedermera även till mer avlägsna lymfkörtlar och mjälte. Andra vävnader såsom lunga, lever och skelett kan ibland vara angripna speciellt i samband med återfall.

Är Hodgkins lymfom blodcancer?

Lymfom, också kallad Maligna (elakartade) lymfom, uppdelas i två huvudtyper: Hodgkins lymfom och non-Hodgkins lymfom. Samlingsnamnet för denna typ av cancersjukdom är (maligna) lymfom. Lymfom är en cancersjukdom som utgår från celler/vävnader/organ involverade i kroppens immunförsvar.

Hur snabbt växer lymfom?

Behandlingen kan vara krävande och kan behöva pågå från flera månader upp till två år. Många kan bli av med sjukdomen även om den har spridit sig i kroppen. Långsamt växande lymfom är svårare att bli av med men behöver oftast bara behandlas när du har symtom. De flesta kan leva ett bra liv länge med sjukdomen.

Hur dör man av lymfom?

Många kan bli av med sjukdomen även om den har spridit sig i kroppen. Långsamt växande lymfom är svårare att bli av med men behöver oftast bara behandlas när du har symtom. De flesta kan leva ett bra liv länge med sjukdomen. Det är sällsynt att barn får långsamt växande lymfom.

Hur stor är chansen att överleva lymfom?

Möjligheten att bli av med sjukdomen varierar Många kan bli av med sjukdomen även om den har spridit sig i kroppen. Långsamt växande lymfom är svårare att bli av med men behöver oftast bara behandlas när du har symtom. De flesta kan leva ett bra liv länge med sjukdomen.

Relaterade inlägg: