Kan fostervatten sippra ut?

Kan fostervatten sippra ut?

Kan fostervatten sippra ut?

Om det börjar sippra fostervatten ur slidan eller flytningarna blir väldigt vattniga och rikliga, kan det vara fråga om fostervattenavgång. Då ska du ringa jouren vid förlossningssjukhuset för att få närmare råd. Det kan rinna mycket fostervatten eller bara sippra en liten mängd.

Hur lång tid efter att vattnet gått kommer värkarna?

De flesta (ca 70%) patienter med vattenavgång kommer i spontant värkarbete inom 24 timmar. Vid längre exspektans ökar risken för korioamnionit, endometrit och neonatal sepsis.

Hur vanligt är det att förlossning startar med vattenavgång?

Vad luktar fostervatten?

När vattnet går hur mycket?

Relaterade inlägg: