Vilka fiskar finns i Flaten?

Vilka fiskar finns i Flaten?

Vilka fiskar finns i Flaten?

Runt Flaten kan man hitta många landplatser att fiska ifrån och det finns även båt att hyra. I södra och östra delen av sjön finns många hällar att fiska ifrån, som passar fisket efter gädda och abborre. Både gädda och abborre finns talrikt och i alla storlekar.

Hur nära en brygga får man fiska?

- Det finns inga exakta meteravstånd här. Det är subjektiv bedömning från bådas sida som gäller, säger fiskerikonsulent Marcus Wikström. Inte ens i den nya lagen om fiske finns det något exakt meteravstånd för hur nära sommarstugorna fritidsfiskare får komma.

Vilka fiskar finns i Albysjön?

Albysjön och Tyresö-Flaten Här finns abborre, gös, gädda och insjööring. Gäddan går under sommarkvällar och -nätter ofta nära stranden. I dessa sjöar finns också vitfisk: braxen, mört och andra, lämpade för metaren. På de allra flesta ställen går det utmärkt att fiska från stranden.

Får man fiska i Uttran?

I Uttran finns abborre, björkna, braxen, gädda, gös och gärs. Särskilt beståndet av abborre är både i bra skick och har storvuxna individer. Observera att inte hela sjön ingår i fiskekortet, se gränserna på kartan.

Var får man lägga fiskenät?

Vid inloppet och mynningen av vattendraget, och vid ett sunds ändpunkter, sträcker sig fiskådran med samma bredd vidare trehundra meter ut i det djupaste vattnet. Detta gör att man inte kan lägga nät i vattendragets mynningsområde eller tvärs över vattendraget.

Får man gå på privata bryggor?

Kan den då någonsin bli privat? – Ja, om den ligger inom hemfridszonen. Att tillfälligt förtöja eller bada vid en brygga som ligger utanför en tomt finns det inget förbud mot. En förutsättning är naturligtvis att den som äger bryggan inte blir hindrad från att använda sin brygga.

Relaterade inlägg: