Vad är VoiceOver på iPhone?

Vad är VoiceOver på iPhone?

Vad är VoiceOver på iPhone?

Viktigt: VoiceOver ändrar de gester som används till att styra iPhone. När VoiceOver är aktiverat måste du använda VoiceOver-gester till att styra iPhone – även till att avaktivera VoiceOver. Aktivera eller avaktivera VoiceOver.

Kan man stänga av röststyrning på iPhone?

Du kan aktivera och avaktivera Röststyrning efter den första inställningen med ”Hej Siri” eller Hjälpmedelsgenvägen eller genom att gå till Inställningar och välja Hjälpmedel och sedan Röststyrning. Säg ”Lås skärmen” om du vill låsa enheten. Säg ”Hej Siri, aktivera Röststyrning” om du vill väcka enheten.

Varför pratar min iPhone?

Det låter som om hjälpmedelsfunktionen VoiceOver har aktiverats på din iPhone. Om den är aktiverat kan du stänga av den under Inställningar –> Allmänt –> Hjälpmedel –> VoiceOver.

Måste Dubbelklicka på iPad?

Settings - General - Accessibility - Stäng av VoiceOver.

Varför försvinner ljudet på Apple TV?

Enda lösningen som jag hittat detta är att dra ner menyn från ovankant, välja ljudinställningar och aktivt ändra från "TV-ljud" till "Förstärkaren", då kopplar Apple TV'n om till att skicka ljudet via AirPlay till förstärkaren istället.

Hur stänger man av fjärrkontroll?

Med din Siri Remote (2:a generationen) eller Apple TV Remote (2:a generationen):* Tryck på och håll ned strömknappen. Med din Siri Remote (1:a generationen) eller Apple TV Remote (1:a generationen):* Tryck på och håll ned TV/Kontrollcenter i tre sekunder för att starta Kontrollcenter och välj sedan Vila .

Relaterade inlägg: