Hur fungerar en aktieoption?

Hur fungerar en aktieoption?

Hur fungerar en aktieoption?

Med optioner handlar man efter sin egen tro om aktiekursernas utveckling under en begränsad tid, optionens löptid. Att köpa en köpoption kan till exempel vara ett alternativ till att köpa aktier. Med en relativt liten insats kan en optionsköpare ta del av den underliggande aktiens kursuppgång.

Hur mycket optioner?

En nyckelperson i bolaget, exempelvis bolagets VD, erbjuds att köpa 10 000 optioner som ger rätten att teckna totalt 10 000 aktier i bolaget till priset 200 SEK/st i tre år. Priset för dessa optioner är enligt beräkningen nedan 0,84 SEK/st totalt 8 400 SEK.

Var köpa amerikanska optioner?

Hur skriver man en option?

Vad händer med warranter?

Relaterade inlägg: