När kan man säga upp abonnemang?

När kan man säga upp abonnemang?

När kan man säga upp abonnemang?

Det vanligaste sättet att avsluta ett avtal om en tjänst är att göra en uppsägning till operatören. För avtal som ingåtts från och med den får uppsägningstiden vara maximalt en (1) månad. Om du har bindningstid kvar kommer du med största sannolikhet att få en slutfaktura på resterande tid.

Hur funkar uppsägningstid abonnemang?

Uppsägningstid är tiden från att du säger upp abonnemanget tills abonnemanget faktiskt avslutas. Har du ingått avtal efter den får uppsägningstiden vara max 1 månad. Det betyder alltså att från att du skickar in begäran om uppsägning tar det en månad innan abonnemanget avslutas.

Hur säger man upp ett mobilabonnemang?

Du säger upp ditt mobilabonnemang genom att kontakta din mobiloperatör. Det bästa är att säga upp abonnemanget skriftligt så att du kan visa att du har sagt upp avtalet om det uppstår problem eller missförstånd. Om du behöver göra en muntlig uppsägning bör du be om att få en bekräftelse via brev eller e-post.

Kan man säga upp bredband med bindningstid?

När du har bindningstid kan du i regel inte säga upp ditt bredband. Du kan däremot be om en slutfaktura för resterande betalningar och säga upp ditt bredband.

Är mitt abonnemang uppsagt?

Det kommer minst en faktura till efter att du har sagt upp ditt abonnemang, och i vissa fall två. Exempel: Du ringer och säger upp ditt abonnemang i januari och har en månads uppsägningstid. Då får du din slutfaktura i februari. Slutfakturan innehåller eventuella rörliga kostnader, som alltid faktureras i efterhand.

Vad är Televisera?

Välkommen till Televisera! Vi jobbar som rådgivare där målet är att sänka din månadskostnad på ditt mobilabonnemang. Önskar du komma i kontakt med oss? Är du redan kund idag och har frågor kring ditt abonnemang, vänligen ring oss på 820.

Vad är 12 månaders bindningstid?

Om du tecknar en tjänst med bindningstid innebär det att du förbinder dig att betala för tjänsten under hela bindningstiden, som ofta är 12, 24 eller 36 månader. Om du har bindningstid på ditt bolån betalar du samma ränta under hela perioden och behöver inte oroa dig för eventuella ränteuppgångar.

Relaterade inlägg: