Vad är uppläggningsavgift Quizlet?

Vad är uppläggningsavgift Quizlet?

Vad är uppläggningsavgift Quizlet?

c)Uppläggningsavgift är en engångsavgift som betalas av låntagaren, ofta när ett lån tecknas. Uppläggningsavgift betalar man för långivarens administration. d)Säkerhet krävs när man ska låna en större summa. Man lämnar en typ av säkerhet till långivaren.

Vad styr min privata ekonomi Quizlet?

Vad är inkomst? De pengar som kommer in till hushållet. Löneinkomst, ränteinkomst, inkomst från värdepapper.

Vilka problem kan en dynamisk arbetsmarknad innebära för en enskild individ?

Vad kännetecknar en dynamisk arbetsmarknad? Den dynamisk arbetsmarknaden har flera olika kännetecken. Arbetskraften kan snabbt utbilda sig vidare, arbetskraften är flyktbenägen, lönerna är flexibla, det är lätt att anställa och avskeda, det är lätt för invandrare att etablera sig på arbetsmarknaden.

Vad är amortering Quizlet?

Vad menas med amortering av ett lån? Att man måste betala tillbaka det man lånat. Det tar flera år att betala tillbaka.

Hur kan ekonomin styras?

De samhällsekonomiska målen styrs mycket av ideologi, olika syn på hur vårt samhälle ska styras och därmed även vad som är viktigt inom samhällsekonomin. Vad menas med ekonomisk politik? Räkna även upp de viktigaste aktörerna inom den ekonomiska politiken. De medel som en stat kan använda för att styra ekonomin.

Hur kan hushållens privatekonomi påverkas av förändringar i samhällsekonomin?

Om skatterna höjs får offentliga sektorn in mer pengar vilket kan leda till ökad välfärd, men hushållen får mindre pengar till konsumtion, kan senare leda till att vissa företag går sämre och så småningom kanske får avskeda folk. Fler arbetslösa ger mindre skatteintäkter till offentliga sektorn.

Relaterade inlägg: