Vad är Cu rör?

Vad är Cu rör?

Vad är Cu rör?

Hårda kopparrör Även kallade cu-rör, från den kemiska beteckningen för koppar: cu. Kopparröret finns som raka längder på 2,5 eller 5 meter i dimensionerna DY 6, 8, 10, 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 70, (76,1), (88,9) (108) och så vidare.

Vad är en stöd hylsa?

Stödhylsans funktion. När muttern dras åt på kopplingen kläms klämringen mot röret. Klämringen kupas och röret behöver då stöd inifrån röret, om detta äm mjukt elle tunnväggigt typ radisol. Vid installation med klämringskoppling ska stödhylsa användas på följande typer av rör.

Vad är ett tappvattensystem?

Tappvattensystem är det som utgör själva system för vilket vårat tappvatten transporteras i. Precis som avlopp och värme har sina egna ”system”. Tappvatten är det vatten som vi dagligen använder båda för att dricka så kallat dricksvatten.

Hur funkar en klämringskoppling?

Smörj klämringen med tätpasta och trä på den på röret. Skjut in röret till stoppet i kopplingen. Dra åt för hand och dra sedan med skiftnyckel ytterligare ca 1-1¼ varv. Håll emot kopplingen med en annan skiftnyckel.

Varför läcker klämringskoppling?

Om en klämringskoppling som har hållit tätt förr börjar läcka efter ett antal år, så beror det ofta på en spricka i gängan - då blir det bara värre om man försöker dra åt mer eller ens vidrör den. Orsaken till detta är oftast att kopplingen har dragits åt alldeles för hårt från början.

Relaterade inlägg: