Vad är Körersättning?

Vad är Körersättning?

Vad är Körersättning?

Begreppen milersättning och bilersättning betyder samma sak och innebär att när du reser med egen bil i tjänsten kan din arbetsgivare betala ut en skattefri milersättning till dig genom ett traktamente eller kostnadsersättning. Om du inte har fått ersättning från arbetsgivaren kan du göra avdrag i din deklaration.

När betalas milersättning ut?

Utbetalningstypen Skattefri milersättning används när företaget ska betala ut milersättning till dig som driver firman, när du har använt en egen bil för resor i företaget. Den används även när resan företagits med en tjänstebil och du själv har betalat drivmedlet för resan.

Hur betalas traktamente ut?

Om du är på en resa i tjänsten och övernattar minst en natt, så kan du ha rätt till traktamente. Ofta betalar arbetsgivaren ut traktamente i samband med tjänsteresa men har du inte fått ersättning av arbetsgivaren och uppfyller kraven så kan du själv göra avdrag i din inkomstdeklaration.

Är Bilersättning skattefri?

Avdrag - Tjänsteresa Om du har använt egen bil för tjänsteresor kan arbetsgivaren betala en skattefri bilersättning med 18,50 kronor per mil.

Vad ska man fakturera i milersättning?

Vid fakturering av milersättning är det 18,50 kronor/mil som är skattefritt. Det hindrar dock inte från att fakturera ett annat belopp, det får du komma överens om med kunden. Låt säga att ni har bestämt 30 kronor/mil och du ska fakturera 10 mil.

När utgår dagtraktamente?

Hel dag – resan påbörjas före klockan 12.00 avresedag och avslutas hemkomstdagen efter klockan 19.00. Halv dag – resan påbörjas klockan 12.00 eller senare avresedagen, eller avslutas hemkomstdagen klockan 19.00 eller tidigare.

Vad gäller vid milersättning?

Ersättningar för bil i tjänsten Arbetsgivaren kan ersätta dig med 18:50 kronor per körd tjänstemil skattefritt. Detta är ett schablonbelopp som skatteverket har fastställt och som är tänkt att täcka utgifter för bensin och andra kostnader som tillkommer, till exempel slitage.

Hur mycket kan jag ta ut i milersättning?

Att köra en ny bil kan kosta uppemot 50 kronor per mil när man även räknar in kostnader för skatt, försäkring, reparationer och värdeminskning. Av dessa 50 kronor kan du fortfarande ta ut 18,50 kronor från ditt företag som en skattefri milersättning om du kör med egen privat bil.

Relaterade inlägg: