Vad är en teckningsrätt värd?

Vad är en teckningsrätt värd?

Vad är en teckningsrätt värd?

Teckningsrätten ger aktieägaren rätt att köpa en aktie för 5 kronor. I dagsläget kostar en aktie i bolaget 6 kronor. Teckningsrättens värde kommer alltså inte att överstiga 1 krona (6 – 5).

Vad händer med mina aktier vid nyemission?

Vid en nyemission uppstår en så kallad utspädning. Det innebär att efter nyemissionen står varje aktie för en mindre andel av bolaget än vad som gällde innan emissionen. Om bolagets befintliga ägare inte deltar i nyemissionen genom att köpa nya aktier kommer de att minska sin procentuella ägarandel i bolaget.

Hur fungerar företrädesemission?

När en nyemission genomförs med företrädesrätt har företagets befintliga aktieägarna företräde att teckna nya aktier i bolaget. En sådan emission kallas även för företrädesemission. Därefter får allmänheten chans att ansöka om rätten att köpa de aktier som inte redan tecknats av de befintliga aktieägarna.

Hur köpa teckningsrätter?

Teckningsrätterna har ett pris när du köper dem. Därefter betalar du pengar för att utnyttja dem. Om du köper rätter på marknaden är det därför viktigt att du anmäler till oss att du vill utnyttja dem också. Teckningsrätter handlas på börsen under en begränsad tid under själva nyemissionen.

När ska man sälja teckningsrätter?

Den som varken tecknar nya aktier eller säljer sina teckningsrätter kommer att förlora det värde som teckningsrätterna bär. Det är därför viktigt att antigen teckna nya aktier innan 27 maj eller att sälja sina teckningsrätter innan 22 maj. Den som tecknar nya aktier måste samtidigt betala för dessa.

Är nyemission dåligt?

För företag är nyemission framförallt ett sätt att få in mer pengar till att stärka verksamheten, till exempel för att kunna finansiera en expansion eller utveckla nya produkter. I värsta fall kan nyemissionen vara ett sätt att undvika konkurs, dock är det en mer ovanlig anledning och brukar då ses som något dåligt.

När omvandlas rätter till aktier?

Dina teckningsrätter blir till aktier när sista teckningsdag har passerat och ditt köp av de nya aktierna har behandlats färdigt och bokförts. Detta kan ta ett antal veckor. Under teckningsperioden står teckningsrätterna som “Övriga värdepapper” och är som nämnts märkta med “TR”.

Hur utnyttjar man teckningsrätter?

En teckningsrätt ger dig som aktieägare rätt att teckna nya aktier i bolag när företaget genomför en nyemission. Du får då dina teckningsrätter automatiskt inbokade på ditt aktiekonto, och blir informerad om under vilken period du kan använda dem för att teckna nya aktier.

Hur säljer man teckningsrätter på Avanza?

Tänk på att sälja teckningsrätterna och inte aktien. Teckningsrätterna har ett TR i namnet och syns på ditt konto under ”Övriga värdepapper”. I erbjudandet kan du se när sista datum för att sälja teckningsrätterna är. Courtaget vid en försäljning av teckningsrätterna är max 50% av försäljningssumman.

Hur säljer jag mina teckningsrätter?

Om du inte vill delta i nyemissionen kan du sälja dina teckningsrätter. Tänk då på att sälja teckningsrätten och inte själva aktien. Teckningsrätten benämns ofta TR eller Subscription Right. Teckningsrätter säljer du på börsen precis som vanliga aktier.

Relaterade inlägg: