Er det lovligt at sige nej til kontanter?

Er det lovligt at sige nej til kontanter?

Er det lovligt at sige nej til kontanter?

Butikkerne er derfor fortsat forpligtede til at modtage kontanter. Hvis en butik alligevel afviser at tage imod kontanter, vil det være ulovligt, og kan føre til en indskærpelse og et påbud fra Forbrugerombudsmanden om at tage imod kontanter.

Hvor kan man betale med kontanter?

Tager butikken imod betaling med betalingskort eller via betalingsapps, har du ret til at betale med kontanter. Butikkerne skal som udgangspunkt tage imod kontant betaling mellem klokken 06.00 og 22.00, hvis de tager imod andre betalingsformer.

Hvor meget må butikker modtage kontant?

Hvidvasklovgivningens maksimumgrænse. Det følger af hvidvasklovgivningen, at det for erhvervsdrivende er forbudt at modtage mere end 50.000 kr. som kontant betaling. Maksimumgrænsen kan ikke omgås ved, at betalingen sker i rater.

Hvor mange penge må man modtage kontant privat?

Fra den 1. juli 2021 nedsættes det beløb man maksimalt må modtage i kontanter fra 49.999 til 19.999 kr. Samtidigt gælder 8.000 kroners grænsen stadigt. Det er en del af de ændrede regler i hvidvaskloven, der fra den dag angiver at det er ulovligt at modtage 20.000 kr.

Kan man afvise kontant betaling?

Det er muligt at begrænse det tidsrum, hvor betalingsmodtagere er forpligtede til at tage imod kontanter, til kl. 06.00 til 20.00, hvis ens virksomhed er beliggende i et af de områder, som erhvervsministeren har udpeget som særligt røveriudsatte områder.

Kan man nægte at tage mod kontanter?

Hvis en butik ønsker at afvise kontanter allerede fra kl. 20.00, skal butikken underrette Finanstilsynet herom. Butikker har desuden ikke pligt til at tage imod kontanter, hvis der er tale om fjernsalg eller et salg i et egentligt selvbetjeningsmiljø – fx en parkeringsautomat.

Hvad er Kontantreglen?

Betalingsmodtagere har som udgangspunkt pligt til at modtage kontant betaling i tidsrummet fra kl. 06.00 til kl. 22.00, hvis de modtager betaling med betalingsinstrumenter som fx betalingskort og mobilbetaling via app.

Kan man betale med kontanter på apoteket?

Landets apoteker opfordrer nu til, at man lader pengene stå på kontoen og betaler med betalingskortet. Så undgår man at bruge kontanter. Det indebærer nemlig en smitterisiko i forhold til COVID-19, når mønter og sedler passerer hænder fra den ene person til anden. Derfor foretrækker apotekerne betaling med kort.

Hvem er omfattet af Kontantforbuddet?

Kontantforbuddet gælder alle erhvervsdrivende, som ikke er omfattet af hvidvasklovens regler om bl. a. opbevaring af kundelegitimation og indberetning af (mistænkelige) transaktioner.

Hvad er 8000 kr reglen?

Folketinget har vedtaget at stramme garnet i forbindelse med kontant betaling. Fra 1. januar 2019 er grænsen for, hvornår betaling skal ske elektronisk, sænket til 8.000 kroner inklusive moms. Tidligere lå grænsen på 10.000 kroner.

Hvad er Hvidvaskningsloven?

Loven omfatter stort set alle virksomheder og siger, at alle virksomheder har pligt til at underrette hvidvasksekretariatet, hvis de har mistanke om, at nogle af deres kunder hvidvasker penge. Det vil sige, at virksomhederne har et ansvar for at risikovurdere deres kunder.

Kan man betale med kontanter i Rema 1000?

Det er primært Rema1000's butikker i hele landet samt Spar og 7/11-butikker, der kun tager imod kort uden for dag – og de tidligere aftentimer. - Vores medarbejdere er blevet væsentligt mere trygge, og kunderne har taget rigtig godt imod det, siger sikkerhedschef for Rema1000-butikkerne, Peter Bruun.

Hvad er det højeste beløb man kan betale med mønter?

Skulle du eller andre af festdeltagerne ønske at betale med flest mulige mønter, kan I højst købe for 968,75 kr. Dette beløb svarer nemlig til, at I tropper op i butikken med femogtyve eksemplarer af alle de gældende danske mønter.

Kan man nægte kontant betaling?

Betalingsmodtagere har som udgangspunkt pligt til at modtage kontant betaling i tidsrummet fra kl. 06.00 til kl. 22.00, hvis de modtager betaling med betalingsinstrumenter som fx betalingskort og mobilbetaling via app.

Hvor meget må man betale i mønter?

Dansk lovgivning indeholder en bestemmelse om, hvor mange mønter man har pligt til at modtage som betaling. Den står i møntlovens § 4 stk. 3, der fastslår følgende: "Ingen har pligt til i én betaling at modtage mere end femogtyve mønter af hver enhed".

Relaterade inlägg: