Vad innebär Låneskyddsförsäkring?

Vad innebär Låneskyddsförsäkring?

Vad innebär Låneskyddsförsäkring?

Låneskydd är en försäkring kopplad till ett lån. Försäkringen ska göra det möjligt att betala lånet även om du blir arbetslös, inte kan arbeta efter ett olycksfall eller en sjukdom eller om den du delar lånet med dör.

Vilken självrisk ska man välja?

Självrisk. Självrisken, det vill säga den del av en reparation som du måste betala själv, varierar men är ofta 3 0 kronor. Hos många försäkringsbolag kan du välja en högre självrisk för att sänka premien.

Vad är Toyota låneskydd?

Låneskyddet hjälper dig betala av lånet om du drabbas av arbetslöshet eller sjukskrivning på pga sjukdom eller olycksfall. Du kan få upp till 10 000 kronor per månad i upp till 12 månader, och om det värsta skulle hända och du avlider, löser vi hela lånet på upp till 500 000 kronor.

Varför har man kapitalförsäkring?

Kapitalförsäkring – för ett långsiktigt sparande Dina transaktioner, till exempel dina försäljningar av värdepapper, behöver inte redovisas i deklarationen. Du betalar ingen vinstskatt och det är anledningen till att du inte behöver redogöra för dina vinster i deklarationen, istället betalar du en låg schablonskatt.

Vad är Kapitallivränta?

Kapitallivränta är en typ av kapitalförsäkring som fungerar på detta sätt: Ett engångsbelopp betalas in till försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget kan sedan direkt börja återbetala beloppet, inklusive värdetillväxt, varje månad under de kommande tio åren.

Vilken självrisk gäller vid krock?

Vem betalar självrisk vid en krock eller påkörning? Den som orsakade olyckan betalar självrisken, och skadorna ersätts av den personens bilförsäkring.

Relaterade inlägg: