Vad händer om ett blodkärl spricker i huvudet?

Vad händer om ett blodkärl spricker i huvudet?

Vad händer om ett blodkärl spricker i huvudet?

Ett pulsåderbråck i hjärnans blodkärl innebär att en del av en pulsåder har blivit försvagad och utvidgad. Du kan få en hjärnblödning om bråcket brister och du måste då genast få vård på sjukhus. Hur det kommer att gå beror bland annat på hur stor blödningen är och vilken del av hjärnan som påverkas.

Är det farligt om ett blodkärl spricker?

Sjukdomar i blodkärlen kan ge inre blödningar om blodkärlen spricker. En del sjukdomar i blodkärlen kan göra att blodkärlen spricker av sig själv. Det är ovanligt men det kan bildas en utbuktning på stora kroppspulsådern i magen eller i bröstkorgen. Det kallas för aneurysm.

Hur utvecklas ateroskleros?

Hur uppkommer åderförkalkning? Den exakta mekanismen för hur ateroskleros uppkommer är inte helt klarlagd, men många tror att det kan börja med att insidan av artären skadas. Med tiden blir blodkärlen stelare och tjockare, och det kan byggas upp ett fettlager på insidan av kärlen.

Hur är hjärnan inblandad?

Hjärnan är inblandad i det mesta vi gör, känner och upplever. Det är den som ger oss vår personlighet och våra känslor. Det är hjärnan som gör att vi har ett medvetande, att vi kan tänka och att vi kan minnas. Hjärnan kontrollerar också kroppens funktioner, till exempel våra sinnen och rörelser.

Vad ansvarar hjärnbarken för?

Hjärnbarken ansvarar för vårt medvetande och för tankar, känslor och minne. Från pannlobens hjärnbark styrs även alla våra medvetna rörelser. Sjukdomar i hjärnbarkens nervceller kan därför ge ofrivilliga rörelser som symtom, till exempel kramper vid epileptiska anfall.

Har du fått en hjärnblödning?

I vissa fall kan det vara aktuellt med operation, till exempel att man opererar bort en förträngning i ett kärl som orsakat blodproppen. Om du fått en hjärnblödning. En blödning på hjärnans yta kallas subaraknoidalblödning och beror ofta på att ett pulsåderbråck (aneurysm) på hjärnans kärlträd brister.

Relaterade inlägg: