Hvor mange barn kan en delfin få?

Hvor mange barn kan en delfin få?

Hvor mange barn kan en delfin få?

Delfinen kan bli 40 år gammel, og en voksen delfin får i gjennomsnitt én kalv hvert tredje år.

Er delfiner utrydningstruet?

Det er vanskelig å gi et totalt anslag på hvor mange delfiner det finnes i verden. Noen arter har bestander på flere millioner, mens for eksempel den kinesiske elvedelfinen er sterkt truet, med under 50 gjenlevende voksne individer.

Hvor høyt kan en delfin hoppe?

Hvor høyt kan de hoppe? – Lengden på en kvitskjeving er 2-2,5 meter, og på noen av disse bildene tror jeg nok de er oppe i 4-5 meter. I akvarier kan de trene dem til å hoppe høyere enn dette også. Jeg har hørt opptil 30 fot, sier forskeren.

Hva er forskjell på nise og springer?

Springere er en betegnelse for flere forskjellige arter delfiner. De vanligste artene i Norge er kvitnos og kvitskjeving. Niser er relativt små hvaler i tannhvalfamilien.

Hvilken lyd lager nise?

Nise er en liten tannhval på ca. halvannen meter. Den har fått navn etter et gammelt norrønt ord for å nyse, noe som henspeiler på lyden av blåsten når nisene kommer til overflaten for å puste. Den er mørkegrå på ryggen og noe lysere grå på buksiden med en mørk stripe fra munnviken til brystfinnen.

hva er en delfin?

Gruppen av delfiner består av små og middels store tannhvaler, som varierer i vekt fra 50 kg til nærmere 8 000 kg og i lengde fra 1,5 meter til nærmere 10 meter. Delfinene har en langstrakt, strømlinjeformet kropp som gir liten motstand i vann. De fleste artene har en tydelig sigdformet ryggfinne, som kan variere mye i høyde.

har Delfinene en viktig rolle i marine økosystemer?

Delfinene har en svært viktig rolle i opprettholdelsen av marine økosystemer. Uten dem ville bestandene av det de spiser (fisk, skalldyr, blekksprut) vokst utover hva som er bærekraftig, og tilgangen på mat for større marine pattedyr ville blitt sterkt begrenset.

hva er delfiner?

Delfiner er den yngste og mest artsrike gruppen av tannhvaler, og ble trolig etablert for omkring fem millioner år siden. Gruppen av delfiner består av små og middels store tannhvaler, som varierer i vekt fra 50 kg til nærmere 8 000 kg og i lengde fra 1,5 meter til nærmere 10 meter.

Relaterade inlägg: