Hur stort är ett moln?

Hur stort är ett moln?

Hur stort är ett moln?

Huvudsakligen består moln av vattendroppar, iskristaller eller en blandning av båda. Molndropparna i ett moln har en genomsnittsdiameter på mellan 0,02 och 0,03 mm. Få är större än 0,08 mm.

Hur vet man hur mycket ett moln väger?

Antag att vi har ett Cumulonimbus som är tio km högt och vid basen är en gånger en km. Volymen av detta moln är då 10 miljarder kubikmeter, och alla dess molndroppar väger sammanlagt 10 miljarder gram. Det motsvarar 10 miljoner kg eller 10.000 ton vatten.

Hur många meter upp är molnen?

För svenska förhållanden kan moln som ligger över cirka 5 kilometer upp kallas för höga moln. Moln som befinner sig mellan 2 och 7 kilometer kan betecknas som medelhöga och de vars molnbas ligger under 2 kilometer kan kallas för låga moln. Detta är en förenkling.

Vilka moln är det idag?

10 moln - huvudgrupperna:

  • Stackmoln (Cumulus)
  • Dimmoln (Stratus)
  • Regnmoln (Nimbostratus)
  • Åsk- och bymoln (Cumulonimbus)
  • Valkmoln (Stratocumulus)
  • Böljemoln (Altocumulus)
  • Skiktmoln (Altostratus)
  • Fjädermoln (Cirrus)

Vad väger mest?

En liter kvicksilver väger alltså 13,5 kg....Metaller med högst och lägst vikt.
NamnDensitet / kg per liter
Silver10,5
Bly11,3
Kvicksilver13,5
Guld19,3

Relaterade inlägg: