Vilken är Sveriges viktigaste laxälv?

Vilken är Sveriges viktigaste laxälv?

Vilken är Sveriges viktigaste laxälv?

LÖGDEÄLVEN. Älven mynnar i Nordmalings kommun och är en populär laxälv bland sportfiskare.

Får man fiska lax?

Svenska och utländska medborgare får med begränsning av tillåtna redskap fiska lax utmed kusterna utom i Norrland. För laxfiske på enskilt vatten utmed norrlandskusten behövs fiskerättsägarens tillstånd. På www.svenskafiskeregler.se finns information om regler för fritidsfiske i havet och i Vänern.

När är det bäst att fiska lax?

Störst chans att fånga lax har du på hösten. Då är vattenflödet ofta högre och temperaturen är lägre. Laxen är ofta betydligt mer aggressiv på hösten än under sommaren. Nu är även den bästa perioden för att fiska havsöring.

Kan man fiska lax i Sverige?

I Sverige finns det lax både på östkusten och västkusten, samt i vissa vattendrag. Dessutom finns det laxar som lever hela sina liv i insjön Vänern och dess tillrinnande vattendrag, och alltså aldrig vandrar ut i saltvatten.

Vilka älvar finns i Sverige?

Sveriges tolv mäktigaste flodsystem
NrFlodsystemets namn vid mynningenLängd (km)
1Göta/Nordre älv731
2Luleälven457
3Ångermanälven447
4Indalsälven426

Får man ta upp vild lax?

Detta innebär att det endast är tillåtet att fånga fettfeneklippt lax med trolling-, utter- och dörj norr om latitud 59.30N under hela året. Utöver det finns det nationella föreskrifter för fiskevården som innebär ytterligare regler för fisket i vissa områden.

Finns det lax I Sverige?

I Sverige finns cirka 40 bestånd av vild lax, det vill säga naturligt reproducerande bestånd utan någon odling av laxungar. Miljöförhållandena i varje enskild älv och i Östersjön, Atlanten och Vänern påverkar laxbestånden liksom fisket både i älven, i havet och Vänern.

Relaterade inlägg: