Var får man fiska torsk?

Var får man fiska torsk?

Var får man fiska torsk?

Fisket bedrivs längs kusten, in i fjordarna och ibland när vädret tillåter även ut på kanterna. Men generellt så är det inte lång körning innan man är på bra skreifiske platser. Vi fiskar oftast mellan 50-120 meters djup på flat botten som på sommaren är helt ointressant.

Vad kan man fiska i Öresund?

Arter

 • Torsk (Gadus Morhua): Finns året om. ...
 • Horngädda (Belone Belone): Kommer till Sundet i början av maj, ofta i stora mängder.
 • Havsöring (Salmo Trutta): Finns året om. ...
 • Makrill (Scomber Scombrus): Sommargäst. ...
 • Sill (Clupea Harengus): Finns året om. ...
 • Skrubba (Platichthys Flesus): Finns året om.

När får man fiska havsöring i Skåne?

Utan att gå in på detaljer och undantag, kan sägas att fisket med spö är fritt, och att i Skåne och Blekinge (mellan Kullens fyr och Torhamns udde) är fisket efter havsöring från kusten tillåtet från 1 Januari till 15:e eller 30:e september (detta har varierat med åren).

När är det förbjudet att fiska torsk?

Under 15 januari till 31 mars är det helt förbjudet att fritidsfiska torsk i delområde 23 och 24. Se karta nedan. I hela delområde 25-26 och utanför 6 nautiska mil från baslinjen i delområde 24 regleras fritidsfisket på samma sätt som under 2021, det är därför fortfarande helt förbjudet att fritidsfiska efter torsk.

Är det lagligt att fiska torsk?

Under 15 januari till 31 mars är det helt förbjudet att fritidsfiska torsk i delområde 23 och 24. Se karta nedan. I hela delområde 25-26 och utanför 6 nautiska mil från baslinjen i delområde 24 regleras fritidsfisket på samma sätt som under 2021, det är därför fortfarande helt förbjudet att fritidsfiska efter torsk.

Vart kan man hitta torsk?

Nordostarktisk torsk fiskas av en internationell trålflotta (även fabriks- och frystrålare) i Norska havet och Barents hav. I kustnära vatten fångas den med garn, krok och snurrevad. Sverige har ingen kvot av detta bestånd men importen till den svenska marknaden är betydande.

När fiskas Skreitorsk?

Skrei beskrivs som norsk torsk när den är som bäst. Fisken kommer från världens största torskbestånd, Skrei fiskas traditionsenligt mellan januari och april. Det är då Skrei befinner sig på sitt livs topp efter den blivit könsmogen runt 5 år och vandrat ner från Barents hav till Norska kusen.

Hur lång måste en torsk vara?

Minimimått och maximimått
ArtMinimimåttOmråde
Torsk30 cmSkagerrak, Kattegatt
Torsk38 cmÖstersjöns samtliga delområden
Kolja27 cmSkagerrak, Kattegatt
Gråsej30 cmSkagerrak, Kattegatt

Vilka regler finns för fiskeindustrin i Östersjön?

Regelverket omfattar i stort sett bara yrkesfisket men det finns även ett uttryckligt förbud mot att fritidsfiskare säljer sin fångst.

 • Grundförordningen. ...
 • Kontrollförordningen. ...
 • Genomförandeförordningen. ...
 • IUU-förordningen. ...
 • Tekniska regleringar. ...
 • Torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön. ...
 • Ål. ...
 • Kvoter för Östersjön.

Får man fiska torsk i Öresund?

I delområde 23 (Öresund) och delområde 24 innanför 6 nautiska mil från baslinjen införs det en fångstbegränsning på 1 torsk per person per dag. Utanför 6 nautiska mil från baslinjen i delområde 24 är det dock helt förbjudet att fritidsfiska efter torsk.

Relaterade inlägg: