När föll Sparta?

När föll Sparta?

När föll Sparta?

Slaget vid Thermopyle
Ägde rum7 augusti eller 8-10 september 480 f.Kr
UtfallGenom den fördröjning som slaget innebar kunde grekernas flotta få till stånd ett avgörande sjöslag mot perserna, där dessa besegrades i grunden.
ResultatTillfällig Persisk seger
Casus belliPlanerad persisk expansion in i Europa.

Vem hade makt i Sparta?

Agasikles cirka 575 - cirka 550 f.Kr. Ariston av Sparta cirka 550 - cirka 515 f.Kr. Demaratos cirka 515 - cirka 491 f.Kr. Leotychidas cirka 4 f.Kr.

Hur fattade män beslut i Sparta?

Till skillnad från Athen var Sparta en extrem militärstat. Två kungar ledde landet om det var krig. Under dem fanns spartanerna som styrde i landet i fredstid. Under dem fanns perioikerna som saknade rösträtt men som arbetade med handel och hantverk.

Vilka hade högst ställning i det spartanska samhället?

När det yttre hotet från perserna var avvärjt, uppstod rivalitet mellan de båda ledande stadsstaterna Sparta och Aten. Två grekiska maktblock växte därmed fram med Sparta som ledare för den ena och Aten för det andra.

Varför blev det krig mellan Sparta och Aten?

Den enda orsaken till kriget var att Sparta och dess allierade inte längre ville acceptera Atens växande makt. Atenarnas strategi gick ut på att lägga Attika öppet och låta lantbefolkningen söka skydd inom Atens murar och den långa muren mellan Aten och Pireus.

Relaterade inlägg: