Får man svära på Youtube?

Får man svära på Youtube?

Får man svära på Youtube?

Korta ömhetsbevis, som en kyss eller en kram, är tillåtet. Något sexuella situationer: Innehåller delvis sexuell aktivitet eller sexuella teman, till exempel underförstådda sexakter, mildare eller komiska hänvisningar till fetisch eller beteenden eller något sexuella situationer eller diskussioner.

Varför finns censur?

Censur motiveras på olikartade sätt i olika sammanhang. Orsaken till politisk censur är att den ledande gruppen i ett land kan vilja försäkra sig om att politiska motståndare inte skall kunna föra fram sina åsikter och därmed kunna vinna stöd från befolkningen.

Vilken funktion har censuren psykologi?

censorship [ˈsensəʃɪp], censor [ˈsensə(]. Psykoanalytisk term för jagets och överjagets kontrollfunktion. Censuren är i huvudsak verksam under sömnen då den håller tillbaka bortträngda tankar och impulser eller förvandlar dem på ett sådant sätt att de inte ger upphov till ångest.

Varför måste jag verifiera ålder på YouTube?

Ibland kanske inte innehållet bryter mot våra policyer, men det kan vara olämpligt för tittare under 18 år. I dessa fall kan vi sätta en åldersgräns på videon. Denna policy gäller för videor, videobeskrivningar, anpassade miniatyrer, livestreamar och alla andra produkter och funktioner på YouTube.

Måste man verifiera ålder på YouTube?

Mer specifikt ber Youtube nu användare att verifiera sin ålder genom att skicka in en bild giltig legitimation eller kreditkort till Youtube som i sin tur får godkänna att du är gammal nog att se videor med våld, svordomar, droger eller sexuellt innehåll.

Hur låser man YouTube för barn?

Aktivera eller inaktivera Begränsat läge

  1. Logga in på ditt konto.
  2. Klicka på profilfotot uppe till höger.
  3. Klicka på Begränsat läge längst ned.
  4. Klicka på Aktivera Begränsat läge i rutan längst upp till höger om du vill aktivera eller inaktivera Begränsat läge.

Relaterade inlägg: