Får man byta lysrör själv?

Får man byta lysrör själv?

Får man byta lysrör själv?

Man får byta ut trasiga lampor och lysrör, förutsatt att man kontrollerar tillåtna wattal; alltså att man inte sätter i en starkare lampa än vad som anges på armaturen. Man får byta proppar och säkringar. Man får montera skarvsladdar och reparera eller byta ut delar i trasiga skarvsladdar och apparatsladdar.

Hur får man ut ett lysrör?

Bredvid själva lysröret sitter glimtändaren, som gör att lysröret tänds. Skruva loss den genom att vrida den åt vänster. Vrid lysröret ett kvarts varv i sitt fäste. När du har vridit det i rätt läge ska det gå att dra ut röret utan att ta i.

Är det svårt att byta lysrör?

Byt lysrör och glimtändare De gör så att ett lysrör som suttit länge inte blinkar, och då minskar brandrisken. Stäng strömmen till lampan innan du börjar skruva. För att vara på den säkra sidan kan du skruva ur säkringen till badrummet. Tänk på att vrida lysröret försiktigt eftersom det är ganska skört.

Får inte loss lysrör?

Det sitter troligen plastkåpor över ändarna som måste tas bort först. Ta reda på tillverkarens anvisning. Jag har en lysrörsarmatur där ändarna sitter fjädrande så man får ta i änden med milt våld och dra tillbaks den tills lysröret går att ur. I den vrider man inte röret.

Hur tar man ner en lysrörsarmatur?

Svar: Arbete som avser såväl löskoppling som anslutning av elektrisk utrustning som till exempel lysrörsarmatur ska utföras av auktoriserad elinstallatör eller av elektriker som omfattas av ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram. Demontering av lysrörsarmatur får sålunda inte utföras av vem som helst.

Relaterade inlägg: