Vad är en antropologisk undersökning?

Vad är en antropologisk undersökning?

Vad är en antropologisk undersökning?

Dess vanliga studieområden är dels ursprunget och utvecklingen av människosläktet genom historien, samt människans egenskaper och anpassning till olika livsmiljöer, dels mänskligt liv, beteende och relationer, ofta betraktade utifrån ett socialt eller kulturellt perspektiv.

Vad gör man som etnolog?

Etnologi är ett brett kulturvetenskapligt ämne, där du får lära dig att ta fram, bearbeta och förmedla kunskaper om hur människor lever och tänker i olika sammanhang och tider.

Vad blir man om man studera socialantropologi?

Med utbildning i socialantropologi i bagaget kan man arbeta med social hållbarhet, miljöpsykologi och lärandemiljöer genom observationer och intervjuer - inom en mängd olika organisationer. Andra exempel på vad man kan arbeta med är: handläggare på Migrationsverket.

Varför etnologi?

Etnologer hävdar att kunskap om kulturella processer är väsentliga för att människor ska förstå sina liv. Etnologin kan förklara varför vi gör som vi gör, varför vi är som vi är och hur vi kan förändra vår framtid. Boken är en introduktion till etnologiämnet på universitet och högskolor.

Vad studerar etnolog?

Etnologi är ett brett kulturvetenskapligt ämne, där du får lära dig att ta fram, bearbeta och förmedla kunskaper om hur människor lever och tänker i olika sammanhang och tider. Detta innehåll ligger hos en tredjepartstjänst som använder cookies.

Relaterade inlägg: